Selecteer een pagina

Adequaat betekenis

Het woord ‘adequaat’ draagt de letterlijke betekenis van voldoende, geschikt, gepast en doelmatig.In diverse contexten kan dit woord dienen, wat resulteert in meerdere toepassingen. Opvallend is echter dat we ‘adequaat’ niet vaak in onze dagelijkse gesprekken aantreffen, vooral niet in spreektaal. Het lijkt meer verankerd te zijn in schriftelijke communicatie, waar het zijn veelzijdige aard beter tot uiting kan brengen.

Antoniem van adequaat

Het tegenovergestelde van ‘adequaat’ is ‘inadequaat.’ Handelen of reageren op een inadequaat manier suggereert ongeschiktheid voor een functie of het niet voldoen aan verwachtingen, wat zelfs tot conflicten en verlies van relaties kan leiden.betekenis adequaat

Engels equivalent van ‘adequaat’

In het Engels heeft ‘adequaat’ geen direct equivalent; het Engelse woord is ‘adequate,’ met dezelfde betekenis als in het Nederlands. Bijvoorbeeld: “The food was adequate for the four of us,” waarbij ‘adequate’ aangeeft dat het voedsel voldoende was voor het gezelschap van vier personen. Opvallend is dat Engelse sprekers ‘adequate’ frequenter gebruiken dan Nederlandstaligen ‘adequaat’ in hun dagelijkse gesprekken.Adequaat in diverse situaties

Hieronder hebben we het woord adequaat in verschillende situaties uitgelegd.

Adequaat handelen

De term ‘adequaat handelen’ komt vaak voor en impliceert het efficiënt oplossen van problemen, vooral in ad-hoc situaties. Deze competentie is cruciaal om potentiële schade aan het bedrijf te voorkomen.

Adequaat in de wetenschap

Wetenschappers gebruiken ‘adequaat’ om aan te geven dat een actie een verwachte uitkomst heeft, zoals bij het testen van medicijnen op basis van statistische gegevens.Adequaat reageren

‘Adequaat reageren’ is het verwachte gedrag in een bepaalde situatie, zoals het akkoord gaan met overwerken wanneer een werkgever dat vraagt. Inadequaat reageren houdt in dat men niet weet hoe te reageren op een vraag of geen oplossing kan bieden voor een ontstaan probleem.

Adequaat gedrag

Gedrag wordt als ‘adequaat’ beschouwd wanneer het in lijn is met de verwachtingen, zoals het respectvol stil zijn tijdens een kerkdienst.

Filosofische en historische adequaatheid

In filosofische en historische context betekent ‘adequaat’ dat een idee overeenkomt met bestaande opvattingen. Bij historische adequaatheid wordt aangetoond dat een reeks gebeurtenissen tot een specifieke historische gebeurtenis heeft geleid.

Een adequaat individu

Beschrijving van een persoon als ‘adequaat’ geeft aan dat deze aan een verwachtingspatroon voldoet. Het kan verwijzen naar iemand die een functie zonder problemen kan vervullen, in tegenstelling tot een ‘inadequaat’ persoon die waarschijnlijk niet aan de verwachtingen zal voldoen.

Betekenis van ‘adequaat’

Het woord ‘adequaat’ omvat diverse connotaties, zoals voldoende, geschikt, gepast en doelmatig. Zijn toepassingsgebied is breed en kan in verschillende contexten gebruikt worden. Intrigerend genoeg is het gebruik van ‘adequaat’ in dagelijkse gesprekken niet zo gebruikelijk, in tegenstelling tot schriftelijke communicatie waarin het vaker opduikt.Uitspraak en herkomst van ‘adequaat’

De juiste uitspraak van ‘adequaat’ is a-de-kwaad, terwijl de alternatieve spelling ‘adekwaat’ logischerwijs onjuist is. De etymologische oorsprong van ‘adequaat’ gaat terug tot de 17e eeuw, afgeleid van de Latijnse woorden ‘Ad’ en ‘Aequo,’ die respectievelijk ‘bij’ en ‘gelijk maken’ betekenen. Samengevoegd suggereert ‘adaequatio’ aanpassen of passend maken.