Selecteer een pagina

Alle artikelen

Op deze pagina ontdek je alle artikelen die de redactie ooit heeft gepubliceerd.De artikelen op deze pagina zijn gesorteerd van nieuw naar oud. Op zoek naar de betekenis van een bepaald woord dat je nog niet op deze pagina kunt ontdekken? Neem dan even contact op met de redactie via het contactformulier.

Kaulo

Kaulo

De straattaalterm ‘kaulo’ staat voor ‘zeer’ of ‘extreem veel’. Deze uitdrukking vindt zijn oorsprong in het Surinaamse.

Fysiek

Fysiek

Fysiek verwijst naar ‘lichamelijk’ of wat betrekking heeft op het lichaam. Het kan ook over een tastbaar object gaan.

Discrepantie

Discrepantie

Discrepantie betekent afwijking, maar de term kan verschillende betekenissen hebben, afhankelijk van de context.

Perspectief

Perspectief

Het begrip ‘perspectief’ verwijst naar het standpunt van waaruit men iets beschouwt. Het kan diverse betekenissen hebben.

Integratie

Integratie

Integratie betekent “opgenomen worden in het geheel”. De exacte invulling hiervan is afhankelijk van de context.

Conventioneel

Conventioneel

De definitie van conventioneel is “traditioneel”, hoewel deze omschrijving niet volledig toereikend is.

Paradox

Paradox

De definitie van paradox is “ogenschijnlijk tegenstrijdig”. Een bewering die in zichzelf tegenstrijdigheden bevat, kan paradoxaal zijn.

Controversieel

Controversieel

De definitie van controversieel is “contradictoir” of “waarover aanzienlijke meningsverschillen bestaan”.

Assessment

Assessment

De definitie van assessment is “functietoets” of een evaluatie om te bepalen of je ergens voor in aanmerking komt.

Delier

Delier

De definitie van delier luidt “delirium”. Iemand die een delier heeft, lijdt plotseling aan een psychische aandoening.

Hemelvaart

Hemelvaart

Hemelvaart staat bekend als een “Christelijke feestdag”, maar deze omschrijving dekt niet volledig de lading van de betekenis.

Progressief

Progressief

De definitie van progressief is “vooruitstrevend”, al kan deze betekenis variëren afhankelijk van de context.

Somatiek

Somatiek

Het woord somatiek duidt op het lichamelijke. In de gezondheidszorg verwijst men naar somatische ziekten.

Compliance

Compliance

Compliance staat voor ‘nakoming’. Het verwijst naar het in acht nemen en volgen van alle actuele, bestaande regelgeving.

Slay

Slay

Het woord “Slay” betekent eigenlijk “doden”, maar in straattaal kent dit woord meerdere betekenissen. Lees ’t hier.

Significant

Significant

De waarde van significant is essentieel, echter kent het diverse interpretaties. Afhankelijk van de context varieert deze betekenis sterk.

Integraal

Integraal

De definitie van integraal omvat is geheel of allesomvattend. In politieke context verwijst het naar een allesomvattende benadering.

Halfpension

Halfpension

De betekenis van halfpension is verblijf inclusief ontbijt én avondeten, een horeca-specifieke term dus.

Ambivalent

Ambivalent

De definitie van ambivalent is tweeledig. Eenvoudiger gezegd, het duidt op tegenstrijdige emoties.

Affectie

Affectie

Wanneer je genegenheid uitdrukt, houdt dat eigenlijk in dat je iemand sympathiek, beminnelijk of bekoorlijk vindt.

Subjectief

Subjectief

Subjectief betekent dat een mening of actie voortkomt uit emoties en gevoelens, niet uit feitelijke kennis of logische redenering.

ADL

ADL

ADL staat voor algemene dagelijkse levensverrichtingen. Deze afkorting wordt frequent gebruikt in de zorgsector.

Ad hoc

Ad hoc

De betekenis van ad hoc is relevant voor deze specifieke situatie, hoewel er diverse interpretaties denkbaar zijn.

Cynisch

Cynisch

Het woord cynisch heeft meerdere betekenissen, bijvoorbeeld verwijzend naar gevoelens van verbittering of vijandigheid.

Rigide

Rigide

Rigide betekent in principe streng en conformeert zich aan regels, maar dat vangt nog niet volledig de essentie.

Niche

Niche

Niche betekent een bepaald beperkt marktsegment, een kleine sector waarin producten worden verhandeld.

Holistisch

Holistisch

Een holistische levensstijl of denkwijze impliceert dat alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is.

Manifesteren

Manifesteren

Het begrip manifesteren heeft diverse betekenissen, waaronder ‘duidelijk en zichtbaar worden’.

Objectief

Objectief

Objectief betekent zonder vooringenomenheid een standpunt innemen op basis van feitelijke informatie.

Accuraat

Accuraat

Accuraat betekent precisie, waarbij het de graad van nauwkeurigheid aanduidt: focus op zorgvuldige verwerking van informatie.

NGO

NGO

NGO staat voor niet-gouvernementele organisaties en ze streven naar het bevorderen van maatschappelijk welzijn.

Consensus

Consensus

Consensus betekent overeenstemming en manifesteert zich in diverse contexten, zoals het bedrijfsleven en democratische systemen.

Introvert

Introvert

Introvert betekent letterlijk naar binnen gekeerd. Het is een karaktertrek en een intrinsiek aspect van je persoonlijkheid.

FOMO

FOMO

FOMO staat voor Fear of Missing Out, wat inhoudt dat je angstig bent iets te missen. Het komt veel voor in de cryptowereld.

Consistent

Consistent

Consistent betekent onder andere ‘samenhangend’, maar het kan ook ‘in overeenstemming’ zijn.

Competenties

Competenties

Competenties zijn verbeterbare vaardigheden die, zoals bijvoorbeeld in werk, relevant zijn voor optimale prestaties.

Empathie

Empathie

Met empathie wordt bedoeld dat je de gedachten en gevoelens van anderen kunt aanvoelen.

Narratief

Narratief

De exacte betekenis van narratief is verhaal. Een narratief omvat dus fictieve of non-fictieve personages.

Rationeel

Rationeel

Het woord rationeel heeft meerdere betekenissen en impliceert over het algemeen een kalme en doordachte benadering.

Interventie

Interventie

De exacte betekenis van interventie is tussenkomst en kan ook bemiddeling, ingrijpen of inmenging impliceren.

Adequaat

Adequaat

De strikte betekenis van adequaat is in wezen vergelijkbaar met voldoende, geschikt, gepast en doelmatig.

Integer

Integer

Integer betekent oorspronkelijk eerlijk en betrouwbaar, maar het heeft diverse interpretaties.

Cognitief

Cognitief

Het woord cognitief is gerelateerd aan het denkvermogen en de wijze waarop informatie in de hersenen wordt verwerkt.

CEO

CEO

De afkorting CEO staat voor Chief Executive Officer en vindt zijn oorsprong in de Verenigde Staten (USA).

Acquisitie

Acquisitie

Het begrip ‘acquisitie’ wordt veelal gebruikt om het verwerven van nieuwe klanten te beschrijven.

KPI

KPI

KPI staat voor Kritieke Prestatie-Indicatoren, ook bekend als Key Performance Indicators in het Engels.

Autonomie

Autonomie

De exacte betekenis van het woord ‘autonomie’ is zelfbestuur, wat nader moet worden verduidelijkt.

Pragmatisch

Pragmatisch

Pragmatisch, letterlijk praktisch en doelgericht, omvat een effectieve aanpak voor bruikbare oplossingen.

Assertief

Assertief

Het tonen van assertiviteit impliceert zelfverzekerdheid, krachtige expressie van standpunten en een stevige basis.

Queer

Queer

Tegenwoordig fungeert “queer” meestal als een zogenaamd inclusieve term, voor homo- en biseksuelen.

Polarisatie

Polarisatie

Polarisatie duidt op het versterken van tegenstellingen tussen partijen of bevolkingsgroepen.

Hermafrodiet

Hermafrodiet

Hermafrodiet betekent dat een organisme zowel mannelijke als vrouwelijke eigenschappen combineert binnen één individu.