Selecteer een pagina

Assessment betekenis

“Assessment” staat voor “functietoets”, wat in eenvoudige termen neerkomt op een evaluatie om te bepalen of iemand ergens voor geschikt is.



In de zakelijke wereld is de term ‘assessment’ gangbaar. In essentie betreft het een vorm van psychologische evaluatie.

Betekenis en timing in sollicitatieprocessen

Assessments zijn een essentieel onderdeel van veel sollicitatieprocedures. Ze worden vaak gezien als een vorm van psychologisch onderzoek, dat plaatsvindt voor of na een eerste gesprek. Kandidaten worden meestal gevraagd een assessment te doen vóór een uitnodiging voor een gesprek. Dit is omdat de resultaten een sterke indicatie geven van de geschiktheid van de sollicitant voor de functie. In sommige gevallen worden assessments ook na een eerste gesprek gebruikt om de indrukken uit het gesprek verder te onderbouwen of te verdiepen.



betekenis assessment

Oorsprong van het woord ‘assessment’

Het begrip ‘assessment’ vindt zijn oorsprong in de jaren ’40, toen het gebruikt werd om soldaten tijdens de Tweede Wereldoorlog te beoordelen. Het Engelse woord ‘assessment’ betekent ‘beoordeling’. Aanvankelijk werden assessments voornamelijk uitgevoerd door psychologen. Door de jaren heen, met de vooruitgang in technologie, zijn assessments steeds meer gedigitaliseerd en worden ze nu vaak ondersteund door geavanceerde algoritmes.



Inhoud van assessments

Assessments bestaan doorgaans uit een combinatie van vragenlijsten en tests. De vragenlijsten zijn ontworpen om snel en onder tijdsdruk beantwoord te worden, vaak met keuzes als ‘juist’ of ‘onjuist’. Tests in assessments zijn bedoeld om kandidaten uit te dagen verbanden te leggen en overzicht te behouden. Zo kan er bijvoorbeeld gevraagd worden om een afwijkend icoon in een reeks te identificeren. Deze methodes zijn ontwikkeld om een breed scala aan vaardigheden en cognitieve processen te meten.

Verschillende vormen van assessments

Er bestaan meerdere varianten van assessments in de professionele wereld, waaronder selectie- en ontwikkelassessments. Selectieassessments zijn gericht op het bepalen of een kandidaat geschikt is voor een specifieke baan. Ontwikkelassessments daarentegen richten zich op het identificeren van de sterke en zwakke punten van een individu voor verdere ontwikkeling. Vaak worden deze twee typen gecombineerd om een completer beeld van een kandidaat te krijgen.



Intelligentietests in assessments

Intelligentietests zijn een belangrijk onderdeel van veel assessments. Werkgevers gebruiken deze tests om kandidaten te vinden die een bepaalde score behalen, onafhankelijk van hun opleidingsniveau. De resultaten van deze tests worden vergeleken met een normgroep, om te bepalen of iemand onder, op, of boven het verwachte niveau presteert.

Persoonlijkheidstests in assessments

Persoonlijkheidstests worden veel gebruikt in assessments, vooral als werkgevers op zoek zijn naar specifieke persoonlijkheidseigenschappen. Deze tests bieden inzicht in iemands persoonlijke eigenschappen en zijn waardevol voor zowel werkgevers als kandidaten. Ze helpen bij het begrijpen van hoe iemands persoonlijkheid kan bijdragen aan hun professionele rol.

Het interview als onderdeel van het assessmentproces

Interviews zijn vaak een belangrijk onderdeel van het assessmentproces. Deze vinden meestal plaats na het succesvol afronden van een assessment. Tijdens het interview, geleid door HR-medewerkers en managers, wordt dieper ingegaan op de persoonlijke interactie van de sollicitant. Het doel is om te zien of deze interactie overeenkomt met het profiel dat uit het assessment naar voren kwam.

Rol van simulaties in assessments

Simulaties, zoals rollenspellen, worden soms gebruikt in assessments. Deze simulaties bieden inzicht in hoe een kandidaat reageert in specifieke situaties. Ze zijn waardevol omdat ze helpen bij het beoordelen van iemands geschiktheid voor een functie, met name wat betreft interpersoonlijke vaardigheden en probleemoplossend vermogen.



Voordelen van het uitvoeren van assessments

Het uitvoeren van assessments biedt voordelen voor zowel kandidaten als werkgevers. Kandidaten krijgen door assessments inzicht in hun vaardigheden, kennis en intelligentie. Voor werkgevers zijn assessments een efficiënte manier om kandidaten te selecteren, wat tijd en geld bespaart. Dit is vooral belangrijk voor grote organisaties waar het aantal sollicitanten hoog kan zijn.

Andere benamingen voor assessments

Assessments staan ook bekend onder verschillende andere termen, zoals ‘geschiktheidstest’, ‘profieltoets’, ‘geschiktheidsonderzoek’, en ’taxatie’. Deze termen benadrukken de focus op het beoordelen van de geschiktheid van een individu voor een specifieke rol of functie. Ze weerspiegelen de veelzijdigheid en het belang van assessments in moderne wervings- en selectieprocessen.