Selecteer een pagina

Competenties betekenis

De term “competenties” verwijst letterlijk naar vaardigheden, maar deze definitie omvat niet volledig de rijkdom van de betekenis. Vaardigheden kunnen namelijk aangeboren zijn of zelfs worden aangereikt.Naarmate je ouder wordt en meer ervaring opdoet, worden competenties iets dat je kunt leren en ontwikkelen. Bovendien zijn competenties niet beperkt tot vaardigheden waarin je al van nature uitblinkt; het omvat ook de vaardigheden en eigenschappen waaraan je wilt werken om je prestaties te verbeteren.

Competenties: betekenis en ontwikkeling

Het woord “competenties” vindt veelvuldig gebruik in professionele contexten, zoals tijdens sollicitaties of binnen bedrijven. Competenties omvatten een mix van kennis, vaardigheden, en attitudes die nodig zijn voor het uitoefenen van een beroep of functie. In tegenstelling tot talent, dat aangeboren is, kan een competentie worden verworven en ontwikkeld.betekenis van competenties

Competenties in de praktijk

In de zoektocht naar nieuwe medewerkers worden functieprofielen opgesteld, waarin specifieke competenties worden vermeld die een sollicitant moet bezitten. Of het nu gaat om zelfstandig werken, besluitvaardigheid of teamwerk, competenties zijn cruciaal in verschillende functies binnen een organisatie.Competenties van een manager

Een manager moet diverse competenties hebben om effectief te kunnen functioneren, zoals leiderschap, besluitvaardigheid en integriteit. Deze worden vaak als harde eisen in functieprofielen beschreven.

Competenties in verschillende talen

In het Engels wordt het woord “competences” gebruikt, met dezelfde betekenis als het Nederlandse “competenties.” Een competente persoon is in staat een taak te voltooien of een probleem op te lossen, terwijl een incompetent persoon daartoe niet in staat is. Het Nederlands gebruikt vaak het woord “incompetent” in dergelijke gevallen.Het aanleren van competenties

Ja, competenties zijn te leren. Vergelijkbaar met het leren van een nieuwe taal, waar je in het begin misschien niet bedreven in bent, maar door oefening en uitdaging kun je het beheersen. Zo kan ook een talent, zoals een talenknobbel, een competentie worden die je verder kunt ontwikkelen en waarin je kunt groeien.

Synoniemen voor bekwaamheid

Synoniemen voor competentie omvatten bekwaamheid, gedrevenheid, deskundigheid, meesterschap, slagvaardigheid, vakmanschap en vakbekwaamheid. Wanneer we spreken over een competente medewerker, verwijzen we naar iemand die zijn vak beheerst en in staat is taken naar verwachting uit te voeren of problemen adequaat op te lossen.Competenties op een cv

Bij het opstellen van een cv komt de vraag naar voren welke competenties het vermelden waard zijn. Dit hangt sterk af van de functie waarop wordt gesolliciteerd. Een salesfunctie vraagt bijvoorbeeld om competenties als doortastendheid, resultaatgerichtheid en sterke communicatieve vaardigheden. Het is raadzaam om in te spelen op de specifieke vereisten van de functie, zoals beschreven in het functieprofiel.