Selecteer een pagina

Hermafrodiet betekenis

Hermafrodiet betekent dat iemand zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken heeft.Hermafrodieten, ofwel interseksuelen, zijn dus mensen met zowel mannelijke als vrouwelijke eigenschappen. Hierdoor is het soms lastig om ze snel in een ‘hokje’ te kunnen plaatsen.

De betekenis van hermafrodiet

De term ‘hermafrodiet’, ooit gebruikt om intersekse aan te duiden, wordt nu als verouderd en soms kwetsend beschouwd. Intersekse verwijst naar een zeldzame afwijking waarbij individuen worden geboren met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen. Deze afwijking is meestal het gevolg van een gendefect, waardoor een persoon genetisch mannelijk kan zijn maar fysiek vrouwelijk, of vice versa.betekenis hermafrodiet

Ontstaan van intersekse

Intersekse ontstaat doorgaans door een gendefect, maar andere factoren zoals chromosomale of hormonale afwijkingen spelen ook een rol. Echte tweeslachtigheid betekent dat een persoon zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen heeft, terwijl pseudo tweeslachtigheid dat niet impliceert. Voorbeeldsgewijs kan een persoon fysieke kenmerken van een man vertonen maar een vrouwelijk geslachtsorgaan hebben, zoals eierstokken.


De oorsprong van hermafrodiet

De term ‘hermafrodiet’ vindt zijn oorsprong in de Griekse mythologie rond de god Hermaphroditus. Volgens de mythe werd Hermaphroditus verleid door de nimf Salmacis, wat resulteerde in hun samensmelting. Hermaphroditus smeekte daarna bij Zeus om iedereen die in hetzelfde meer zou baden, zowel mannelijk als vrouwelijk te maken, wat werd verhoord.

Zeldzaamheid van tweeslachtigheid

Tweeslachtigheid, waarbij iemand met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen wordt geboren, is buitengewoon zeldzaam. Slechts één op de tweeduizend mensen wordt als interseksueel geboren. Deze variatie komt vaker voor bij dieren, zoals vissen en kikkers die van geslacht kunnen veranderen, vaak aangeduid als sequentiële hermafrodieten.

Hermafroditisme bij dieren en planten

Het label ‘hermafrodiet’ is meer van toepassing op planten en dieren met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen die vruchtbaar zijn. In tegenstelling tot mensen, waarbij een van de geslachtsorganen meestal niet vruchtbaar is. Ongeveer 94% van de ruim 250.000 bekende zaadsoorten heeft tweeslachtige bloemen. In het dierenrijk is ongeveer 6% van de 1,2 miljoen diersoorten tweeslachtig.


Ontdekking van tweeslachtigheid

Tweeslachtigheid kan bij de geboorte worden vastgesteld als een baby zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken vertoont. Het kan ook op latere leeftijd ontwikkelen, bijvoorbeeld als de penis en teelballen zich ontwikkelen, maar ook borstweefsel begint te groeien. Intersekse kan zich ook intern manifesteren zonder noodzakelijk zichtbaar te zijn, bijvoorbeeld wanneer een persoon zowel teelballen als eierstokken heeft.

Vruchtbaarheid van interseksuelen

Veel interseksuelen zijn niet in staat om een kind te baren of te verwekken. Vaak zijn ze minder vruchtbaar of zelfs onvruchtbaar omdat ze, met uitzondering van enkele gevallen, zowel testiculair als ovarieel weefsel hebben, soms zelfs zonder gonadaal weefsel.

Intersekse en DSD

DSD, wat staat voor Disorders (of Differences) in Sex Development, is een medische term die wordt gebruikt om problemen met geslachtsontwikkeling te beschrijven. Specialisten zetten zich in om mensen met DSD te helpen, zoals bij onderontwikkelde vagina’s of disfunctionele urinewegen. Iemand met DSD hoeft niet per definitie intersekse te zijn, hoewel de termen in het verleden synoniem werden gebruikt.

Behandeling van intersekse

Interseksuelen kunnen behandeling overwegen als er problemen ontstaan, zoals onmogelijkheid tot gemeenschap op latere leeftijd of psychische klachten. In veel gevallen wordt geadviseerd om testiculair of ovarieel weefsel te verwijderen, aangezien interseksuelen een verhoogd risico lopen op de ontwikkeling van kwaadaardige cellen in de geslachtsorganen.


Is hermafrodiet een scheldwoord?

Het woord ‘hermafrodiet’ wordt niet direct als scheldwoord beschouwd, maar individuen met tweeslachtigheid vinden het kwetsend. Dit komt voornamelijk omdat de term inaccuraat is bij het beschrijven van tweeslachtigheid bij mensen. ‘Intersekse’ wordt als een meer geschikte benaming beschouwd.

intersekse en transgender-zijn

Er bestaat verwarring over of interseksuelen transgender zijn, vooral als er medische ingrepen zijn uitgevoerd. Over het algemeen komen het sociale en biologische geslacht overeen bij interseksuelen, waarbij medische ingrepen nodig zijn om complicaties te verhelpen. Bij transgenders is er een discrepantie tussen het sociale en biologische geslacht, wat resulteert in een bewuste keuze voor medische ingrepen om het sociale geslacht te laten overeenkomen met innerlijke gevoelens.