Selecteer een pagina

NGO betekenis

NGO staat voor niet-gouvernementele organisaties, doorgaans onafhankelijke non-profitinstellingen die zich inzetten voor maatschappelijk belang. Ze opereren los van de overheid en hebben geen winstoogmerk.De betekenis van NGO, afgekort voor niet-gouvernementele organisaties, verwijst naar onafhankelijke non-profitinstellingen die niet onderdeel zijn van de overheid en geen winstoogmerk hebben. Desondanks richten deze organisaties zich actief op het bevorderen van maatschappelijk welzijn.

NGO: Wat is het en hoe begin je er een?

Het oprichten van een NGO staat open voor iedereen en houdt meestal in dat je een stichting opricht en deze registreert bij de Kamer van Koophandel. Er zijn specifieke voorwaarden waaraan moet worden voldaan, en het is essentieel om vrijwilligers en donateurs aan te trekken om het beoogde maatschappelijk doel te kunnen dienen.betekenis ngo

Vrijwilligers en donateurs in NGO’s

NGO’s draaien vaak op de inzet van vrijwilligers die zich willen inzetten voor maatschappelijke belangen. Het aantrekken van donateurs is eveneens van groot belang en kan worden bereikt via diverse kanalen zoals media, evenementen, en online platforms.


Het belang van een NGO ondernemingsplan

Omdat een NGO feitelijk een onderneming is zonder winstoogmerk, is een goed ondernemingsplan van cruciaal belang. Hierin wordt het doel van de NGO beschreven, wordt de financiële haalbaarheid beoordeeld en wordt vastgesteld welke doelgroep de NGO wil aanspreken.

NGO en vrijwilligers

Een NGO werkt doorgaans met vrijwilligers die zich willen inzetten voor maatschappelijk belang. Een NGO mag tot op zekere hoogte een vrijwilliger een vergoeding en onkostenvergoeding geven, maar de lijn tussen vrijwilligerswerk en dienstverband is flinterdun. Bij een dienstverband zijn andere regels van kracht waar je je als onderneming ook aan moet houden. Het is ook slim om een vrijwilligersovereenkomst op te stellen, ondanks dat dit niet verplicht is.


NGO’s en subsidies: financiële ondersteuning

Om hun missie voort te zetten, kunnen NGO’s aanspraak maken op subsidies. Een grondige verkenning van beschikbare subsidies, zowel nationaal als regionaal, is noodzakelijk. Deze financiële steun, samen met donaties, stelt een NGO in staat om haar activiteiten voort te zetten.

Internationale NGO’s en de VN

NGO’s die internationaal opereren, moeten zich kenbaar maken bij de Verenigde Naties (VN). De VN maakt vaak gebruik van NGO’s als gesprekspartners en adviseurs om wereldwijde problemen aan te pakken.

Waar een NGO zich voor inzet

NGO’s richten zich voornamelijk op veronderstelde maatschappelijke belangen, variërend van milieubescherming en gezondheid tot ontwikkelingswerk en mensenrechten. Hun activiteiten gaan verder dan bewustmaking; ze kunnen als gesprekspartner fungeren voor de overheid en advies geven over beleidskwesties.

Voorbeelden van NGO’s

Er zijn talloze voorbeelden van NGO’s, zoals het Wereld Natuur Fonds (WNF), Greenpeace, Stichting Vluchteling, de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding, en de ANWB. Zelfs vakbonden zoals FNV en CNV worden soms als NGO’s bestempeld.