Selecteer een pagina

Pragmatisch betekenis

Pragmatisch betekent letterlijk nuttig, doelgericht, bruikbaar en praktisch.Mensen passen pragmatisch denken toe in het dagelijks leven, op school, op het werk, in interacties met anderen en in verenigingen. Het stelt hen in staat om doelgericht en praktisch te handelen.

Pragmatisch denken in de praktijk

Efficiëntie en doelgerichtheid komen samen in het pragmatisch denken, een denkstijl die niet zozeer een eigenschap is, maar eerder de manier waarop iemand zich effectief inleeft in een situatie en begrijpt wat er nodig is om een specifiek doel te bereiken.

Een pragmatische denker past deze denkwijze niet alleen toe op de werkvloer of op school, maar integreert het ook in het dagelijks leven. Karakteristieke kenmerken zijn een efficiënte tijdsindeling en het vermijden van situaties die als niet praktisch worden beschouwd.betekenis pragmatisch

De pragmatist in actie

Iemand die pragmatisch denkt, wordt een pragmatist genoemd. Voorbeelden van bekende pragmatisten zijn C.S. Peirce, William James, John Dewey en G.H. Mead. Ze dragen oplossingen aan die bijdragen aan een efficiënte manier om doelen te bereiken.Pragmatisch leren en werken

Pragmatisch leren is een methode om lesstof efficiënt te begrijpen en voor te bereiden op proefwerken of examens. Het omvat strakke tijdsindelingen en gestructureerde voorbereiding om het gewenste doel te bereiken. Een duidelijk voorbeeld van pragmatisch werken is te zien in projectmanagement. Projectmanagers passen pragmatisch denken toe om projecten efficiënt en binnen gestelde criteria af te ronden. Vaak gebruiken ze termen zoals projectmatig en agile werken, die feitelijk vormen zijn van pragmatisch denken en werken.

Pragmatisch handelen in het dagelijks leven

In het dagelijks leven kan pragmatisch denken leiden tot efficiënt handelen. Bijvoorbeeld het plannen van afspraken om tijd en geld te besparen, met als doel tijd over te houden voor andere belangrijke zaken.

Pragmatische liefde en het gebruik van “pragmatisch”

Pragmatische liefde gaat over het zoeken naar een partner op basis van criteria en voorkeuren. Het woord “pragmatisch” wordt helaas vaak onjuist gebruikt, wat het een negatieve lading kan geven. Het is belangrijk om te beoordelen of iemand die als pragmatist wordt bestempeld, daadwerkelijk pragmatisch denkt of andere motieven heeft.Het tegenovergestelde van pragmatisch denken

Het tegenovergestelde van pragmatisch denken is idealisme, waarbij iemand handelt volgens zijn eigen idealen. Dogmatische denkers baseren hun handelingen op onbetwistbare meningen, terwijl principiële denkers altijd handelen volgens hun eigen principes.

Uitspraak van “pragmatisch” en synoniemen

De fonetische spelling van het woord pragmatisch is “prag-ma-ties”. In het Engels wordt het vertaald als ‘pragmatic’. Synoniemen voor pragmatisch zijn nuttig, praktijkgericht en praktisch. Mensen die pragmatisch denken, streven naar nuttige en praktijkgerichte handelingen, waarbij efficiëntie voorop staat.