Selecteer een pagina

Delier betekenis

“Delirium”, ofwel delier, duidt op een plotseling ontstane psychische aandoening, waarbij de ernst ervan gedurende de dag kan fluctueren, zowel in toenemende als afnemende mate.Delier wordt gekenmerkt als een medisch probleem, waarbij het advies luidt om medische hulp, zoals die van een huisarts, in te schakelen. Een verandering in het bewustzijn is een treffende beschrijving van wat een delier inhoudt.

Behandeling van delier in ziekenhuizen

In ziekenhuizen wordt speciale aandacht besteed aan de behandeling van delier. Hier zijn vaak speciaal ingerichte delier-units te vinden, waar patiënten intensieve zorg en indien nodig medicatie krijgen. Deze afdelingen werken volgens een multidisciplinaire aanpak. Dit houdt in dat verschillende specialisten zoals artsen, verpleegkundigen, psychologen en ergotherapeuten samenwerken om de beste zorg te bieden. Het doel is niet alleen om de symptomen van delier te behandelen, maar ook om mogelijke complicaties te voorkomen, zoals doorligwonden. Vooral voor patiënten die in het verleden al eens een delier hebben gehad, is deze gespecialiseerde zorg van groot belang omdat zij een hoger risico lopen op herhaling.betekenis delier

Oorzaken van delier

Delier kan verschillende lichamelijke oorzaken hebben. Deze omvatten infecties, uitdroging, het stoppen met het gebruik van alcohol of bepaalde medicijnen, ernstige pijn, blaasproblemen, maar ook bijwerkingen van bepaalde medicijnen. Zintuiglijke problemen zoals verminderd zicht of gehoor kunnen ook een rol spelen. Ouderen zijn bijzonder gevoelig voor het ontwikkelen van delier, vooral als ze al cognitieve problemen zoals dementie hebben. Door deze oorzaken te begrijpen en aan te pakken, kan de kans op delier worden verkleind.Symptomen van een delier

Een delier kenmerkt zich door symptomen zoals een verlaagd bewustzijn en concentratieproblemen. Patiënten kunnen last hebben van een verstoorde slaap-waakcyclus, chaotische denkprocessen, en stemmingswisselingen. Hallucinaties, waanideeën en desoriëntatie in tijd, plaats en persoon zijn ook symptomen die vaak voorkomen bij een delier. Deze symptomen kunnen snel ontstaan en gedurende de dag fluctueren, wat het stellen van een diagnose bemoeilijkt.

Delier in het Nederlands en Engels

In Nederland staat delier ook bekend als ‘plotselinge verwardheid’. In het Engels wordt deze toestand ‘delirium’ genoemd. Deze term is afgeleid van het Latijnse woord ‘delirium’, wat ‘ontsporing’ betekent. In beide talen verwijst het naar een acute stoornis die gepaard gaat met verwardheid, veelal waargenomen bij patiënten in ziekenhuizen. Het begrip delier benadrukt de plotselinge en vaak tijdelijke aard van de verstoring.

De rol van familie en vrienden

Familieleden en vrienden spelen een essentiële rol in zowel de preventie als het beheer van delier. Hun aanwezigheid kan een kalmerend effect hebben op de patiënt. Ze kunnen helpen door een rustige en vertrouwde omgeving te creëren, wat kan bijdragen aan het verminderen van de symptomen van delier. Daarnaast kunnen familieleden en vrienden waardevolle informatie geven over de normale mentale toestand van de patiënt, wat helpt bij de diagnose.Behandelmethodes voor delier

Bij de behandeling van delier ligt de focus op het aanpakken van de onderliggende fysieke gezondheidsproblemen. Afhankelijk van de oorzaak en ernst van het delier kan de toestand van de patiënt binnen enkele uren tot dagen verbeteren. In sommige ernstige gevallen kan het echter langer duren voordat verbetering optreedt. Gedurende deze periode is zorgvuldige observatie en soms medicatie nodig om symptomen zoals angst of hallucinaties te beheersen.

Wanneer contact opnemen met een arts

Het is belangrijk om bij vermoedens van delier snel te handelen. Vroege herkenning en behandeling zijn essentieel voor een spoedig herstel. Bij acute veranderingen in de geestelijke toestand van een persoon, is het aan te raden direct contact op te nemen met de huisarts of de spoedeisende hulp. Snelle interventie kan de duur van het delier verkorten en de kans op een volledig herstel vergroten.